Aprílová challenge

Workout na apríl má podobu 9 minútového "Amrapu" (as many reps/rounds as possible). Za 9 minút musí pretekár urobiť čo najviac opakovaní v dvoch cvikoch, wallball - vyhadzovanie medicinbalu z drepu na terč a deadlift - mŕtvy ťah. Každé kolo začína pretekár "15 wallballmi" po ktorých nasleduje mŕtvy ťah, ktorého počet opakovaní sa po každom kole navyšuje o 3 opakovania. Výsledok je súčet všetkých platných opakovaní, ktoré stihol pretekár urobiť za 9 minút.