Tréningy

FUNKČNÝ TRÉNING

Funkčný tréning predstavuje cviky, ktoré majú priamu spojitosť s aktivitami a pohybmi z každodenného života. Sú to pohyby v prvom rade prirodzené - ide o univerzálne pohybové modely, naše telo ich pozná. Sú pre život esenciálne, preto ako pohyby, tak aj funkčné cviky sú bezpečné. Izolované pohyby v živote nevyužívame, preto funkčný tréning pozná len komplexné pohyby, súbor pohybov pri ktorých sa zapája viac svalových partii naraz a pracujú vo vzájomnej súvislosti. Či chcete podávať vrcholové športové výkony,  alebo zdvihnúť svoje dieťa, ťažký nákup, zraneného kamaráta bez strachu o vlastné kĺby - funkčný tréning vás na tieto výzvy v živote pripraví.

 

BEGINNERS KURZ

Jedni hovoria ako výborne sa "zničili" pri tŕeningu, iní zasa nadávajú aké to bolo ťažké. Je jedno aké nazory na funkčný tréning počúvate zo svojho okolia, nikdy si nevytvoríte komplexný obraz pokiaľ si to sami nevyskúšate. A nie je lepšia príležitosť ako náš Beginners kurz. Každý pondelok, stredu a piatok, sa v Honey Badger Gym otvára priestor pre tých, ktorí by radi vstúpili do sveta funkčného pohybu a spravili tak niečo pre seba. Obsahom týchto tréningov sú základné techniky, motorické principy a ich drill. Pod vedením certifikovaných trénerov sa naučíte ako správne urobiť drep, čo je to deadlift, čo sa skrýva pod skratkami AMRAP alebo EMOM. Na záver každej hodiny príde na rad workout, kde sa naučené techniky prevádzajú v intenzite a na čas, veľmi podobne ako na plnom funkčnom tréningu. Vrelo doporučujeme zúčastniť sa Beginners kurzu pred prihlásením sa na funkčný tréning, ktorý si tak budete môcť potom užiť naplno bez toho, aby Vám robili problémy základné precvičované pohyby.