Marcový workout

Marcový workout pozostáva z troch kôl na čas. Jedno kolo sa skladá z odveslovania 21 kalórií, 15 angličákov s výskokom na bedňu (muži 60cm, ženy 50cm) a 9 "thrusterov" (muži 40kg, ženy 30kg). Postup cvikov je presne v tomto poradí a nemožno opakovania kombinovať medzi jednotlivými pohybmi navzájom. Skóre je výsledný čas, po kompletnom absolvovaní všetkých troch kôl.